+90 544 392 06 78
info@enerjietutraporu.com

SK Enerji Mühendislik açısından işletme bilgilerinin gizliliği önemlidir ve korunmasına özen göstermektedir. Bu gizlilik politikası, tüm müşteriler için geçerlidir. İşletmelerin isim, unvan, adres, telefon ve e-posta bilgileri kadar, ölçüm, test, analiz, muayene, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları sırasında elde edilen veya işletmeler tarafından beyan edilen hiçbir bilgi, ilgili veya ilgisiz üçüncü kişilere teslim edilmez ve kamu oyuna açıklanmaz. Resmi kuruluşlar tarafından talep edilen bilgiler sadece yasal düzenlemeler çerçevesinde ilgili kuruluşa verilebilir. 

SK Enerji Mühendislik, bu tür bilgilerin uygun şekilde korunmasına ve yönetilmesine önem vermektedir ve prosedürlerini bu yönde geliştirmiştir. Bu bilgiler hiçbir üçüncü tarafa verilmez, satılmaz veya görüntülenemez.

SK Enerji Mühendislik tarafından açıklanan gizlilik politikası, işletmelerin verilerini toplama, kullanma, açıklama ve yönetme yöntemlerini açıklayan bir beyandır. Gizlilik politikasında yer alan ilkelerin temelini veri koruma hukuku oluşturmaktadır. Veri koruma hukuku, saklı tutulması gereken verilerin korunmasına yönelik birçok yasal düzenlemeye dayanmaktadır. Veri koruma artık sadece laboratuvarlar değil bütün işletmeler için bir yönetim problemidir ve risk yönetimi ile doğrudan ilgilidir.

Bu nedenle SK Enerji Mühendislik, veri sistemlerini koruma altına almak için büyük çaba harcamaktadır. Bu çerçevede görev ve sorumlulukları tespit etmekte, düzenli kontroller yapmakta, iş tanımları yapmakta, iş süreçleri oluşturmakta ve risk analizleri gerçekleştirmektedir. Söz konusu gizlilik politikası, işletmelere yönelik hangi tür bilgilerin toplandığını, bu bilgilerin ne amaçla toplandığını, nasıl korunduğunu ve hangi şifreleme yöntemi ile saklandığını içermektedir. Aynı zamanda elde edilen ve saklanan verilerin hangi kısımlarının hangi üçüncü parti kaynaklarla hangi koşullarda paylaşılacağı ve hangi koşullarda paylaşılamayacağını açıklamaktadır.