+90 544 392 06 78
info@enerjietutraporu.com

SK Enerji Mühendislik olarak enerji verimliliği ile alakalı kanunlar ve yönetmelikleri aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz. İlgili kanunlara veya yönetmeliklere mevzuat bilgi sisteminden ayrıca ulaşabilirsiniz. Enerji ile alakalı kanunlar ve yönetmelikler ile alakalı daha fazla detaylı bilgi almak için sizler için hazırlamış olduğumuz özet nitelikteki blog yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

5627 Sayılı enerji verimliliği kanunu hakkındaki blog yazımız için lütfen tıklayın.

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik hakkındaki blog yazımız için lütfen tıklayın.

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği hakkındaki blog yazımız için lütfen tıklayın.

Enerji etüdü, verimlilik artırıcı proje, enerji kimlik belgesi ve enerji hakkında devlet destekleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, enerjinin etkin ve verimli kullanılması, israfının minimize edilmesi, enerji ekonomisinin hafifletilmesi ve çevrenin korunması amacı taşıyan 2007 yılında hazırlanmış bir kanundur. Yayım tarihinden itibaren 4 defa kanun maddelerinde değişiklik yapılmış olup en son değişiklik tarihi ise 28.02.2019’tur. Enerji Verimliliği Kanunu 20 maddeden oluşan bir kanun olup, 5627 sayılı enerji verimliliği kanunu 25. Madde ile aratılan ve ulaşılmak istenen bilginin enerji verimliliği kanunu maddelerinin biri değildir.
İNDİR

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği binalarda enerji verimliliğini artırmak ve enerji israfının önlenmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış bir yönetmeliktir. Yönetmelik kapsamında: Binanın enerji kullanımını etkileyecek projelerde (mekanik, elektrik ve aydınlatma vb.) ve enerji kimlik belgesi hazırlamasına ilişkin hesaplama algoritmalarına, standartlara ve performans kriterlerine, enerji kimlik belgesi düzenlenmesi ve bu alandaki denetim faaliyetlerini ve yetkilendirmelerine, enerji ihtiyacının kojeneresyon ve yenilebilir kaynaklardan sağlanmasına, ülkedeki bina envanterinin oluşturulması ve toplumdaki enerji kültürü ve bilincinin artırılması faaliyetlerine, korunmasın gereken kültür varlığı olarak tescil edilen binalarda, binanın siluetinin bozmayacak enerji verimliliği artırıcı uygulamaların yapılmasına ilişkin iş ve işlemler vardır.
İNDİR

Bu Yönetmeliğin amacı; enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasına yönelik gerçek veya tüzel kişilerin Kanun kapsamındaki yükümlülüklerinin ve sorumluluklarının denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
İNDİR

Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik genel olarak; enerji verimliliğine yönelik çalışmaların yönlendirilmesi, enerji verimliliği danışmanlık sertifikası almak isteyen tüzel kişilerin yetkilendirilmesi, enerji yöneticilerinin görev ve sorumlulukları ve enerji etüt destekleri hakkında yayımlanmış bir yönetmeliktir. Sektörde daha çok Enerji Verimliliği Yönetmeliği olarak da bilinir.
İNDİR

Mevcut ve yeni yapılacak birden fazla bağımsız bölüme sahip merkezî veya bölgesel ısıtma sistemli ve sıhhî sıcak su sistemli binalarda, ısıtma ve sıhhî sıcak su giderlerinin, bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemektir
İNDİR

Bakanlığın taslak olarak hazırlamış olduğu örnek enerji etüt rapor formatını indirebilirsiniz.
İNDİR