+90 544 392 06 78
info@enerjietutraporu.com

Enerji Etüdünüzü Yaptırdınız mı?

Enerji etüdü ile enerji tüketim maliyetlerinizi ciddi oranda azaltıyoruz.

Teklif Al Bilgi Al

Enerji Kimlik Belgenizi Aldınız mı?

Bakanlık ve e-devlet onaylı enerji kimlik belgenizi iki iş günü içerisinde teslim ediyoruz.

Teklif Al Bilgi Al

Enerji Yöneticiliği

Enerji yöneticisi atayarak enerjinizi kontrol altına alıyoruz.

Teklif Al Bilgi Al

Verimlilik Artırıcı Proje

Verimlilik artırıcı projeler ile geri ödemesiz destekler için yanınızdayız.

Teklif Al Bilgi Al

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji yönetim standardına enerji yönetim sisteminizi dizayn ediyoruz.

Teklif Al Bilgi Al

Gönüllü Anlaşma

Gönüllü anlaşmalar ile enerji verimliliği desteği almanız için yanınızdayız.

Teklif Al Bilgi Al

Enerji Ölçüm Hizmetleri

Proses ekipmanları üzerinde ölçümler yaparak enerji verimliliğinizi artırıyoruz.

Teklif Al Bilgi Al
Bilgileri doldur Enerji Etüt Teklifini hemen al.
Toplam Enerji Tüketimi
Sektör
Toplam İnşaat Alanı
Bina Tipi
Telefon Numarası

Tasarruf Önerileri

" Kompresör hava girişinin soğuk, temiz ve kuru olması daha verimli bir sıkıştırma sağlar. Bu nedenle kompresörlerin binanın kuzey cephesinde yağmurdan korunmuş bir şekilde konumlandırma yapılması gerektiğini biliyor muydunuz? "

SK Enerji Mühendislik

" Sabit boru şebekelerinde kompresörden çıkan basınçlı havanın hattın sonuna kadar toplam basınç düşümü 0.3 bar’ dan fazla olmaması gerektiğini biliyor muydunuz? "

SK Enerji Mühendislik

" Binaların ısıtma, soğutma, havalandırma ve klima gibi enerji kullanımını etkileyen tesisatlarında kullanılan; boru, vana, kollektör ve bağlantı malzemeleri, havalandırma ve iklimlendirme kanalları, yakıt depoları ve diğer mekanik tesisat ekipmanlarının ısı köprüsüne yol açmayacak şekilde ve yüzey sıcaklığı ile iç ortam sıcaklığı arasında 5°C’den fazla fark ve yüzeyde yoğuşma olmayacak şekilde yalıtılması gerektiğini biliyor muydunuz? "

SK Enerji Mühendislik

" En düşük spesifik güç tüketimine sahip kompresör seçmekle elektrik enerjisi tüketimi ve işletme maliyetleri önemli ölçüde azaltılabileceğini biliyor muydunuz? "

SK Enerji Mühendislik

" Boşta çalışmada düşük güç tüketimine sahip kompresör seçmekle elektrik enerjisi tüketimi ve işletme maliyetleri önemli ölçüde azaltılabileceğini biliyor muydunuz? "

SK Enerji Mühendislik

" Hava hatlarında kabul edilen bir basınç kaybı oluşturacak akış hızı 6 – 9 m/s arasındadır ve genellikle 6 m/s en yüksek hız olarak kabul edildiğini biliyor muydunuz? "

SK Enerji Mühendislik

" Basınçlı havanın içindeki su ve yağ zerreciklerinin dağıtım hatlarından kolayca drene edilebilmesi için borulara akış yönünde % 1 eğim verilmeli ve her 30 metrede bir drenaj noktası konması gerektiğini biliyor muydunuz? "

SK Enerji Mühendislik

" Kompresörlerin hava girişindeki filtreler sürekli olarak temiz tutulmalıdır. Aksi halde girişteki her 25 mbar’lık basınç kaybının kompresör performansında %2'lik azalmaya sebep olduğunu biliyor muydunuz? "

SK Enerji Mühendislik

" Kompresör emiş havasındaki her 5 C'lik sıcaklık düşüşü enerji tüketiminde % 2 lik bir azalma sağladığını biliyor muydunuz? "

SK Enerji Mühendislik

" Kompresör tarafından oluşturulan ısının %94 ü geri kazanılabildiğini biliyor muydunuz? "

SK Enerji Mühendislik

" Basınçlı hava hat sonunda istenen ideal basınç düşümü 300 mbar düzeyinde olması gerektiğini biliyor muydunuz? "

SK Enerji Mühendislik

" Hava girişine toz ve pislikleri tutmak için hava filtreleri yerleştirilmeli ve temizlikleri sıkça yapılmalıdır. Girişteki her 25 mbar’lık basınç kaybının kompresör performansını % 2 azalttığını biliyor muydunuz? "

SK Enerji Mühendislik

" Baca dumanın renginin koyu olmasının az hava ile yanması yüzünden olup verimliliği ciddi oranda azalttığını biliyor muydunuz? "

SK Enerji Mühendislik

" Belli aralıklarla kondens cebi yerleştirerek koç darbesi etkisini en doğru ve etkili bir şekilde önleyebileceğinizi biliyor muydunuz? "

SK Enerji Mühendislik

" Buhar hatlarında buhar hızının en optimum değerinin 30 m/s olduğunu biliyor muydunuz? "

SK Enerji Mühendislik

" Kompresörlerde sıcak hava çıkışı yukarı verilemiyorsa 15 derece ile yandan verilmesinin kompresör verimliliği için en doğru seçenek olduğunu biliyor muydunuz? "

SK Enerji Mühendislik

" Asma tavan, camların dışına ısıyı yansıtacak güneş-filmi uygulamaları ve soğutma yapılan alanlarda aydınlatma yüklerinin optimizasyonunu yaparak soğutma için tüketilen enerjiyi minimize edebileceğinizi biliyor muydunuz? "

SK Enerji Mühendislik

" Çalışma ortamlarında soğuk beyaz ışık iş verimliliğini artırabilir, konutlar dışında ofislerde, garajda, mücevher mağazasında, deri ve ayakkabı mağazalarında, gümüş objelerin sergilenmesinde, spor alanlarında genellikle tercih edilmesi gerektiğinizi biliyor muydunuz? "

SK Enerji Mühendislik

" Ledler, görsel aydınlatma metotlarının, gerektirdiği renk filtrelerinin kullanımı olmadan tasarlanan bir rengin ışığını yayabilir. Bu yöntemin daha verimli ve maliyeti düşürdüğünü biliyor muydunuz? "

SK Enerji Mühendislik

" Lambaların seçiminde, etkinlik faktörü lümen/Watt oranı yüksek olanları, daha uzun ömürlü ve verimli olanları tercih edilmesi gerektiğini biliyor muydunuz? "

SK Enerji Mühendislik

" Gerilim dengesizliği motor verimliliğini kötü etkilediği gibi vibrasyon ve mekanik vuruntular yaratacağı için motor ömrünü de kısaltır. Bu yüzden motorların, işaret plakasındaki gerilimin %10’undan daha farklı bir gerilimde çalıştırılmaması gerektiğini biliyor muydunuz? "

SK Enerji Mühendislik

" Motor gücünün direk bağlantı yerine indirek olarak düz kayış veya standart V- kayışları ile iletildiği sistemlerde kayış kayması ve sürtünmeden dolayı %2 ile %8 arasında kayıplar oluşur. Bu kayıplar ve ortaya çıkan kayış ısınmasının, standart kayışların tırtıllı yüksek verimli V-kayışlar ile değiştirilmesiyle önlenebildiğini biliyor muydunuz? "

SK Enerji Mühendislik

" Basınçlı hava sistemlerinin verimi genellikle düşüktür. Enerji tasarrufu potansiyelinin %5 ile %50 arasında olduğunu biliyor muydunuz? "

SK Enerji Mühendislik

" Standart motorlar tükettikleri elektrik enerjisinin %12'sini ısıya dönüştürüp atık ısı olarak çevreye yayarken, en yüksek (IE4) verimli motorlar bu %12'lik dilimin %5'lık kısmını kullanılabilir mekanik güce çevirip sadece %7'lik kısmı atık ısıya dönüştürdüğünü biliyor muydunuz? "

SK Enerji Mühendislik

" Güç faktörünün daima 1’e yakın olmasının enerji verimliliğini artırdığını biliyor muydunuz? "

SK Enerji Mühendislik

" Transformatörler nominal güce yakın yüklenmelidir ve yağ miktarı ve soğutma koşulları normal değerlerde tutulmalıdır. Transformatörlerin verimli ve uzun ömürlü çalışmaları, iyi soğutmayla normal şartlar altında ısınma sınırları içerisinde olmasına bağlıdır. Bu sınırlarda tutulamayan trafoların sargı izolasyonu ve yağı bozulup arızalara neden olduğunu biliyor muydunuz? "

SK Enerji Mühendislik

" Düşük yükte veya boşta çalışan asenkron motorlarda gerilimi düşürmek sureti ile mıknatıslanma akımını azaltmaktır. Bu şekilde demir ve bakır kayıpları düşürüldüğünü biliyor muydunuz? "

SK Enerji Mühendislik

" 65 mm’den daha kalın boru yalıtım uygulamalarında çok katlı yalıtım yapılması gerektiğini biliyor muydunuz? "

SK Enerji Mühendislik

" Bağlı olduğu boruya flanş ile bağlantı yapılmış yalıtımsız bir vanadan olan ısı kaybının aynı çap ve yüzey sıcaklığında 2.5 m uzunluğunda yalıtımsız borudan olan ısı kaybına eşdeğer olduğunu biliyor muydunuz? "

SK Enerji Mühendislik

" Bağlı olduğu hat üzerinde yalıtımsız bir flanştan olan ısı kaybının aynı çap ve yüzey sıcaklığında 0.5 m uzunluğunda yalıtımsız borudan olan ısı kaybına eşdeğer olduğunu biliyor muydunuz? "

SK Enerji Mühendislik

" Doğalgazda stokiyometrik yanmayı sağlamak için 1 m3 yakıta karşılık 10 m3 havaya ihtiyaç duyulmaktadır. 10:1 değerindeki hava-yakıt oranının, teorik olarak en verimli yanma oranı olduğunu biliyor muydunuz? "

SK Enerji Mühendislik

" Doğalgazlı kazanlarda ideal bir yanmanın meydana gelebilmesi için baca gazındaki oksijen oranı % 3-4 civarlarında, Sıvı yakıtlı kazanlarda % 6-7 civarlarında, Katı yakıtlı kazanlarda ise % 8-9 civarlarında olması gerektiğini biliyor muydunuz? "

SK Enerji Mühendislik

" Baca gazındaki atık ısı bir reküperatör sistemiyle geri kazanılarak fırınların yanma havasının ön ısıtılmasında kullanılabilir. Fırınlarda yanma havasının her 27 °C arttırılmasının fırın verimini % 1 arttırdığını biliyor muydunuz? "

SK Enerji Mühendislik

" Baca gazı sıcaklığının her 20 ⁰ C düşürülmesinin kazan verimini % 1 artırdığını biliyor muydunuz? "

SK Enerji Mühendislik

" Kazana ekonomizer grubu ilavesi ile % 2 – 10 arasında verim artışı sağlanabildiğini biliyor muydunuz? "

SK Enerji Mühendislik

" Yanma havasının ısıtılması ile sağlanacak her 28 ⁰ C lik sıcaklık artışı, kazan verimini yaklaşık olarak % 1 oranında artırdığını biliyor muydunuz? "

SK Enerji Mühendislik

" Kazan yalıtımında izolasyon malzemesi olarak, seramik yünü, kaya yünü ve cam yünü kullanılması gerektiğini ve tek kat yerin aynı kalınlıkta iki kat olarak yalıtım yapılması gerektiğini biliyor muydunuz? "

SK Enerji Mühendislik

" Genelde besleme suyu sıcaklığındaki her 1ºC’lik artış için baca gazı sıcaklığında yaklaşık 4ºC’lik bir düşme sağlandığını biliyor muydunuz? "

SK Enerji Mühendislik

Hizmetlerimiz

Haberler & Duyurular

TEP Hesaplama

TEP diğer adıyla ton eşdeğer petrol; çeşitli enerji kaynaklarını tanımlamak ve birim olarak karşılaştırma yapmamız sağla..

Biyodizel Nedir?

Biyodizel, son yıllarda özellikle çevre dostu yakıtlara olan talebin artmasıyla popüler hale gelmiştir. Bu yakıtın çevre..

Yeşil Hidrojen Nedir?

Son yıllarda enerji sektöründe yeşil hidrojen, sıkça duyduğumuz bir terim haline geldi. Peki, nedir bu yeşil hidrojen? N..