+90 544 392 06 78
info@enerjietutraporu.com

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Nedir?

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, enerjinin etkin ve verim..

Devamını Oku

Biyodizel Nedir?

Biyodizel, son yıllarda özellikle çevre dostu yakıtlara olan talebin artmasıyla popüler hale gelmişt..

Devamını Oku

CFD Analizi Nedir

CFD (Computational Fluid Dynamics), bilgisayar destekli akışkanlar dinamiği olarak da adlandırılan b..

Devamını Oku

Chiller Soğutma Sistemi

Chiller soğutma sistemleri, endüstriyel ve ticari alanlarda kullanılan önemli bir soğutma teknolojis..

Devamını Oku

Çimento Tesisinde Enerji Verimliliği Önerileri

Çimento üretimi, enerji yoğun bir endüstridir ve çimento tesislerinde enerji verimliliği, işletme ma..

Devamını Oku

Elektrik Motorlarında Enerji Verimliliği

Verim, yapılması istenen işin minimum efor sarf edilerek maksimum fayda sağlanması amacıdır. Sanayi ..

Devamını Oku

Enerji Etüdü

Enerji etüdü, bir işletmede veya tesiste enerji girdi ve çıktılarının ürün kalitesi veya konfor şart..

Devamını Oku

Enerji Etüdü Nasıl Yapılır?

Enerji etüdü, bir bina veya tesisin enerji kullanımını analiz etmek ve daha verimli hale getirmek iç..

Devamını Oku

Enerji Etüdü Nedir?

Enerji etüdü bir işletmede üretim ve konfor standartlarından taviz vermeden aynı işi veya aynı konfo..

Devamını Oku

Enerji Etüdü Ölçüm Cihazları

Enerji etüt raporunun verimli bir şekilde hazırlanabilmesi için ölçümün önemi çok büyüktür. Enerji e..

Devamını Oku

Enerji Verimliliği

Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konuları son yıllarda giderek önem kazanıyor. Çünkü dünya nüf..

Devamını Oku

Enerji Yoksulluğu Nedir?

Enerji yoksulluğu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından "modern pişirme yakıtlarıyla yem..

Devamını Oku

Enerji Yöneticiliği Nedir?

Enerji yöneticisi endüstriyel işletmelerde ve hizmet veya kamu binalarında enerji yönetimi ile alaka..

Devamını Oku

Enerji Yöneticisi

Enerji yöneticisi 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında belli bir değerin üstünde enerji ..

Devamını Oku

Enerji Yönetimi Nedir?

Enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak üzere yürütülen eğitim, etüt, ölçü..

Devamını Oku

Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılması Yönetmeliği

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik, enerji ve..

Devamını Oku

Evlerde Enerji Verimliliği

Enerji verimliliği, bir sistem veya ekipmanın enerjiyi ne kadar etkin bir şekilde kullandığını ölçen..

Devamını Oku

Fischer-Tropsch Nedir?

Fischer-Tropsch sentezi; kömür, doğal gaz ve biyokütle gibi fosil yakıtların veya biyo kütle kaynakl..

Devamını Oku

Güneş Fırtınası Nedir?

Dünya, son yüz yılda birçok güneş fırtınası gördü. Bu güneş olaylarının ne zaman olacağını bilmek zo..

Devamını Oku

Güneş Kollektöründen Sıcak Su Hesabı

Güneş enerjisi, çevre dostu ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak gün geçtikçe daha fazla terc..

Devamını Oku

Harmonik Nedir?

Genellikle AC akım ve gerilim dalgalarının sinüsoidal olması istenir, harmonik ise bu dalg..

Devamını Oku

Havadan Havaya Isı Geri Kazanım Sistemleri

Isı geri kazanım sistemleri enerjiden tasarruf ederek işletme maliyetlerini azaltmak için kullanılan..

Devamını Oku

Hidrojen Depolama Teknolojileri Nelerdir ?

Hidrojen, çevre dostu bir enerji kaynağı olarak önemli bir potansiyele sahiptir. Ancak, hidrojen gaz..

Devamını Oku

İklim Değişikliği Nedir?

İklim değişikliği, dünya genelindeki iklim sistemlerinde meydana gelen uzun süreli ve kalıcı değişik..

Devamını Oku

ISO 50001 Enerji Yönetim Standardı

ISO 50001 Enerji Yönetim Standardı Nedir?ISO 50001 Enerji yönetim standardı kuruluşların, enerji ver..

Devamını Oku

ISO 50001 Enerji Yönetimi Standardı Nedir?

ISO 50001 Enerji Yönetimi Standardı Nedir?ISO 50001, bir organizasyonun enerji performansını iyileşt..

Devamını Oku

ISO 50001 Nedir?

ISO 50001, enerji yönetim sistemleri için bir uluslararası standarttır. Bu standart, bir organizasyo..

Devamını Oku

Karbon Ayak İzi Nedir?

İnsanların atmosfer saldığı karbondioksitin hacimsel karşılığı karbon ayak izinin sayısal değerini v..

Devamını Oku

Karbon Nötr Nedir?

Karbon nötr kavramı, bir kurumun, işletmenin ya da faaliyetin sera gazı emisyonlarını sıfırlamak içi..

Devamını Oku

Kazanlarda Enerji Verimliliği

Kazanlar, enerji üretimi ve ısıtma için yaygın olarak kullanılan cihazlardır. Ancak, kazanların ener..

Devamını Oku

Kompanzasyon Nedir?

İdealde akım ile gerilim arasında faz farkı yoktur ancak işletmedeki bazı elektrik veya elektronik c..

Devamını Oku

Kompresörlerde Enerji Verimliliği

Kompresörler, birçok endüstriyel uygulamada kullanılan temel ekipmanlardan biridir ve birçok alanda ..

Devamını Oku

Kurumsal Karbon Ayak İzi Nedir ve Neden Önemlidir?

Kurumsal karbon ayak izi, bir organizasyonun faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının ö..

Devamını Oku

Metanol Nedir?

Metanol, kimyasal formülü CH3OH olan renksiz, uçucu, yanıcı bir sıvıdır. Metanol, metanın hidrojenas..

Devamını Oku

Mikro Şebeke Nedir?

Mikro şebeke bölgesel bir enerji sistemidir, elektrik enerjisinin üretildiği yerde tüketildiği bir s..

Devamını Oku

Nükleer Enerji ve Türkiye

Türkiye'nin Enerji Sorunu ve Nükleer Enerji PotansiyeliTürkiye'nin enerji sorunları, ülkenin ekonomi..

Devamını Oku

Paris İklim Anlaşması Nedir?

Paris İklim Konferansı 4 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe giren ve 2020’de bitmesi planlanan Kyoto Pro..

Devamını Oku

Pompalarda Enerji Verimliliği

Pompalama işlemi endüstride, yapılarda ve tarımda elektriksel gücün en yaygın uygulama alanlarında b..

Devamını Oku

SECAP Nedir?

Sürdürülebilir İklim ve Enerji İklim Eylem Planı (SECAP) Nedir?Sürdürülebilir İklim ve Enerji Eylem ..

Devamını Oku

Su Ayak İzi Nedir ?

İnsanlar tarafından kullanılan suyun hangi kapsamda kullanıldığını gösterir. Su tüketimi, birim zama..

Devamını Oku

Sürdürülebilirlik Nedir?

Sürdürülebilirlik ne anlama gelir? Sürdürülebilirlik, kaynakların gelecek nesillerin ihtiyaçlar..

Devamını Oku

TEP Hesaplama

TEP diğer adıyla ton eşdeğer petrol; çeşitli enerji kaynaklarını tanımlamak ve birim olarak karşılaş..

Devamını Oku

Ticari Binalarda Enerji Yönetimi

Ticari binaların enerji maliyetleri, işletmenin operasyonel bütçesinde yüzde 10 ile 50 arasında bir ..

Devamını Oku

Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Nedir?

Enerjinin verimli kullanımı için sistem veya proses üzerinde yalıtım, rehabilitasyon gibi yollarla; ..

Devamını Oku

Yakıt Hücreleri Nedir ve Nasıl Çalışır?

Dünya, enerji ihtiyacını karşılamak için hala fosil yakıtlara bağımlıdır. Ancak, fosil yakıtların sı..

Devamını Oku

Yeşil Dönüşüm Nedir?

Yeşil dönüşüm, çevre dostu bir ekonomik modelin oluşturulması için gereken dönüşüme verilen isimdir...

Devamını Oku

Yeşil Hidrojen Nedir?

Son yıllarda enerji sektöründe yeşil hidrojen, sıkça duyduğumuz bir terim haline geldi. Peki, nedir ..

Devamını Oku

Enerji Etüt Raporu Nedir?

Enerji Etüdü olarak da bilinen enerji etüt raporu en kısa ve açık hali ile işletmenin veya prosesin ..

Devamını Oku

Enerji Yöneticisi Ne İş Yapar?

Enerji yöneticisi, enerji verimliliği ve tasarrufu ile ilgili konularda kurumların yönetiminde görev..

Devamını Oku

Detaylı Enerji Etüdü Nedir?

Enerji Etüt Nedir ve Kaç Türlü Etüt Vardır?Enerji verimliliğin artırılması ve enerji tasarruf potans..

Devamını Oku

Örnek Enerji Etüt Raporu

Sanayi etüt proje sertifikası veya bina etüt proje sertifikası olan mühendisler bina ve sanayi alanı..

Devamını Oku

Enerji Etüdü Zorunlu mu?

Enerji etüt raporu her işletme veya bina için zorunlu değildir. Zorunlu olduğu bina ve endüstriyel ..

Devamını Oku