+90 544 392 06 78
info@enerjietutraporu.com

TEP HESAP TABLOSU

TEP(Ton Eşdeğer Petrol):Çeşitli enerji kaynaklarının miktarlarını tanımlamak için ve farklı birimleri karşılaştırmaya yarayan bir birimdir. (1 TEP; 1 ton petrolün yakılması ile elde edilecek enerjiye eşittir.) Farklı birimlerdeki enerji tüketimlerinizi TEP(Ton Eşdeğer Petrol) e çevirmek için hesaplama TEP Hesaplama modülünü kullanabilirsiniz. Yıllık Enerji Tüketimi - TEP Hesaplama

Enerji Kaynağı Değer Birim Sonuç Tep
Asetilen (m³) TEP
Asfaltit (TON) TEP
Benzin (TON) TEP
Briket (TON) TEP
Çelikhane Gazı (m³) TEP
Doğal Gaz (m³) TEP
Elbistan Linyiti (TON) TEP
Elektrik (kWh) TEP
Fuel Oil No: 4 (TON) TEP
Fuel Oil No: 5 (TON) TEP
Fuel Oil No: 6 (TON) TEP
Gazyağı (TON) TEP
Grafit (TON) TEP
Ham Petrol (TON) TEP
Hayvan ve Bitki Artığı (TON) TEP
Hidrolik (kWh) TEP
Jeotermal (kWh) TEP
Kabuk (TON) TEP
Kok Gazı (TON) TEP
Kok Gazı (m³) TEP
Kok Kömürü (TON) TEP
Kok Tozu (TON) TEP
Linyit santral (TON) TEP
Linyit Teshin San. (TON) TEP
LPG (TON) TEP
LPG (m³) TEP
Maden (TON) TEP
Motorin (TON) TEP
Nafta (TON) TEP
Odun (TON) TEP
Petrokok (TON) TEP
Prina (TON) TEP
Propan (m³) TEP
Rafineri Gazı (m³) TEP
Siyah Likör (TON) TEP
Talaş (TON) TEP
Taş Kömürü (TON) TEP
Yüksek Fırın Gazı (TON) TEP
Yüksek Fırın Gazı (m³) TEP
         
    TOPLAM TEP
Enerji Kaynağı Değer Birim Sonuç Tep
Asetilen (m³) TEP
Asfaltit (TON) TEP
Benzin (TON) TEP
Briket (TON) TEP
Çelikhane Gazı (m³) TEP
Doğal Gaz (m³) TEP
Elbistan Linyiti (TON) TEP
Elektrik (kWh) TEP
Fuel Oil No: 4 (TON) TEP
Fuel Oil No: 5 (TON) TEP
Fuel Oil No: 6 (TON) TEP
Gazyağı (TON) TEP
Grafit (TON) TEP
Ham Petrol (TON) TEP
Hayvan ve Bitki Artığı (TON) TEP
Hidrolik (kWh) TEP
Jeotermal (kWh) TEP
Kabuk (TON) TEP
Kok Gazı (TON) TEP
Kok Gazı (m³) TEP
Kok Kömürü (TON) TEP
Kok Tozu (TON) TEP
Linyit santral (TON) TEP
Linyit Teshin San. (TON) TEP
LPG (TON) TEP
LPG (m³) TEP
Maden (TON) TEP
Motorin (TON) TEP
Nafta (TON) TEP
Odun (TON) TEP
Petrokok (TON) TEP
Prina (TON) TEP
Propan (m³) TEP
Rafineri Gazı (m³) TEP
Siyah Likör (TON) TEP
Talaş (TON) TEP
Taş Kömürü (TON) TEP
Yüksek Fırın Gazı (TON) TEP
Yüksek Fırın Gazı (m³) TEP
         
    TOPLAM TEP