+90 544 392 06 78
info@enerjietutraporu.com
  • 17-11-2020

Enerji Etüt Raporu Nedir?

Enerji Etüdü olarak da bilinen enerji etüt raporu en kısa ve açık hali ile işletmenin veya prosesin enerji röntgenini çekmek olarak tanımlanabilir. Nasıl ki insan vücudunda röntgen çekilmeden asıl sorunun ne olduğu tespit edilemiyorsa; enerji tüketimi yüksek işletme için de enerji etüt raporu hazırlanmadan enerjinin ne kadar verimli kullanılıp kullanılmadığı tespit edilemez.

Enerji etüdünü detaylı olarak tanımlamak gerekirse: kazanlar, fanlar, soğutma sistemleri, pompalar, kompresörler, trafolar, elektrik motorları, basınçlı hava sistemleri, aydınlatma ekipmanları, işletme binası ve ekipman yalıtımları ve prosese ait özel ekipmanlar üzerinde yapılan ölçümler, hesaplar ve bunlara yönelik piyasa araştırmalarının genel müdürlük tarafından yayınlanan Enerji Etüt Rapor Örneği formatında Sanayi Etüt Proje Sertifikası veya Bina Etüt Proje Sertifikası sahibi mühendisler tarafından hazırlanarak rapor haline getirilmesi ile oluşur.

Enerji Etüdü Nasıl Yapılır?
Bina  enerji etüdü veya sanayi enerji etüdü hazırlamak için işletmede ilk olarak ekipmanlar ve proses üzerinde ölçümler yapılır. Bu etütler bina veya fabrika müdürünün talimatı doğrultusunda Yetkili Enerji Verimliliği Danışmanlık Firmasından gelen bir mühendis veya diğer teknik kişilerce gerçekleştirilir. Enerji etüdü yapılacak tesiste öncelikle enerji tüketen ekipmanların tanımı ve özellikleri belirlenir. Buna ek olarak kullanılan enerjinin cins ve miktarlarının belirlenmesi için geçmişe dair enerji faturalı gözden geçirilir.

Verimli bir enerji etüt raporu hazırlamak için asgari aşağıdaki sistemleri üzerinde ölçümler yapmak ve enerjinin ne kadar verimli kullanıldığı tespit etmek gerekir;

* Basınçlı hava sistemleri
* Kazanlar (Sıcak su, Buhar)
* Pompalar
* Fanlar
* Elektrik motorları
* Aydınlatma ekipmanları
* Trafolar
* Kompresörler
* Yalıtım
* Prosese dair diğer ekipman ölçümleri

Yukarıdaki ekipmanlar ve sistemler üzerinde yapılan ölçümler sonucunda enerji verimliliği ve tasarruf noktaları belirlenir ve bakanlık tarafından yayımlanmış Enerji Etüdü Raporu Örneği formatında hazırlanır ve etüt yapılan yönetime teslim edilir.

Enerji Etüdü Yaptırmak Zorunlu mudur?

Enerji etüdü yaptırma zorunluluğu;
* Toplam inşaat alanı en az yirmi bin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi beş yüz TEP ve üzeri olan ticari binalarda (hastane, alışveriş merkezi, okul, otel vb.) her yedi yılda bir,
* Toplam inşaat alanı en az on bin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi iki yüz elli TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarda her yedi yılda bir,
* Yıllık enerji tüketimi bin TEP ve üzeri olan ve sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerde ise her dört yılda bir,

enerji etüdü yaptırılması zorunludur.

2019 yılında tamamlanması gereken enerji etüt raporlarına bir defaya mahsus olmak üzere 2020 yılının sonuna kadar ek süre tanınmıştır. Bu konu hakkında Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik makalemizi inceleyebilirsiniz.

Enerji Etüt Raporu Yaptırmayanlara Uygulanacak Cezalar!

5627 sayılı enerji verimliliği kanunu kapsamında zorunlu bina enerji etüt raporu veya sanayi enerji etüt raporu hazırlamayan veya hazırlatmayan firmalar hakkında 2020 yılında uygulayacağı cezalar yayımlanmıştır. Buna göre 10. maddede belirtilen uygulamalar hakkında yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmeler 1.700,00 Türk Lirası ve 171.050,00 Türk Lirası arasında cezalar uygulanacaktır.

Enerji Etüdü Yaptırmama Cezası ve diğer uygulanacak cezalar ve detayları hakkında 5627 sayılı enerji verimliliği kanunu makalemizi inceleyebilirsiniz.

İşletmenizin veya binanızın uygulanan yasal zorunluluk kapsamına girip girmediğinden emin değilseniz veya enerji etütleri hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız uzman kadromuzdan her zaman yardım talep edebilir ve bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.