+90 544 392 06 78
info@enerjietutraporu.com
  • 02-12-2020

Enerji Yöneticiliği Nedir?

Enerji yöneticisi endüstriyel işletmelerde ve hizmet veya kamu binalarında enerji yönetimi ile alakalı eylemleri uygulamakla görevlendirilen yönetim adına sorumlu, enerji yöneticisi eğitimi almış ve enerji yöneticiliği sertifikası sahip kişiye denir. Enerji yöneticisi, işletmenin enerji tüketim bilgilerini takip ederek gerekli enerji verimlilik uygulamalarını tespit edip bakanlık tarafından hazırlanan formata göre tüketim bilgilerini bakanlığa iletir.

Enerji yöneticiliğinde temel nitelik olarak teknik yeterliliğe bakılmalıdır. Enerji yöneticisi pozisyonundaki kişiler kesinlikle mühendis olmalı ve meslek ve yönetim becerilerinin üst seviyede olması gerekir. Bu nokta özellikle bütçesi daha az olan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için daha fazla önem arz etmektedir.

Büyük şirketlerde enerji yöneticisi, yönetimin yanı sıra proses bölümlerinde görevli mühendislerin, muhasebe servisinin, enerji planlaması, satın alınması ve hizmeti konularında çalışan personelin katkısı ve desteğini alarak bunların çalışma döngüleri de koordine eder. Bu nedenle buradaki enerji yöneticisi işi daha kapsamlı ve organize olmak zorundadır.

Sonuç olarak enerji yönetiminden sorumlu olan kişilerin bazıları aşağıda belirtilen teknik ve idari yeteneklerinin olması o işletmede başarılı bir enerji yöneticisi sistemi oluşturulmasını sağlayacaktır.

Kimler Enerji Yöneticisi Olabilir?

Herhangi bir mühendislik disiplininden veya teknik eğitim fakültelerinin makine, elektrik veya elektrik-elektronik bölümlerinden en az lisans derecesi ile mezun olmuş kişiler enerji yöneticiliği eğitimine kabul edilir. Enerji yöneticisi olma şartları yönetmelikte bu şekilde tanımlanmıştır.

Enerji Yöneticisi Görevleri Nelerdir?

* Yönetim kurulu veya üst yönetimi bilgilendirme, enerji kültürünü oluşturma, yönlendirmek,

* Enerji komitesi ve enerji birimi var ise liderlik ederek süreci yönetme,

* Enerji tüketim bilgilerini takip etmek ve izlemek için gerekli olan sayaç ve ölçüm cihazlarının satın alınması ve gerekli veriyi verecek şekilde çalışma sürecinde bulunmak,

* Enerji tüketim bilgilerini ve maliyet analizini yapmak, aylık gelen faturaları raporlayarak gerekli izlenilmeyi sağlamak,

* Enerji kaynaklarının değiştirilmesinin uygunluğunu ve imkanları araştırarak çevreye daha az zarar verecek dönüşümleri ve emisyonların azaltılması önlemlerinin almak ve uygulamaları takip etmek,

* Enerji tüketen proses bileşenleri (pompa, kompresör vb.) verimliliklerini izlemek, bakımlarının düzenli yapılmasını sağlayarak enerji performansını kontrol etmek,

* Enerji etüdü veya verimlilik artırıcı proje planlarını üst yönetime sunmak,

* Çalışan personel yönelik enerji bilinci ve kültürü oluşturarak israfın önüne geçecek uygulamaları veya eğitim programlarının yürütmek,

* Ulusal kanun ve yönetmelikleri takip edip işletmeyi değişikliklere adapte etmek,

* Her yıl Mart ayının sonuna kadar formatı bakanlık tarafından belirlenmiş olan enerji tüketim bilgilerini bakanlığa sunmak,

Enerji Yöneticisinin Görevlendirilmesi

25 Ekim 2008 tarihli Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik gereğince enerji yöneticisi görevlendirilmesi ve enerji yönetim birimi kurulması hususunda bazı şartlar belirlenmiştir.

Enerji Yönetici atanmasındaki kriterler: 

Sanayi tesislerinde;

* Yıllık enerji tüketimi 1000 TEP’den fazla olan işletmelerde çalışanlar arasından enerji yöneticisi görevlendirilir.

* 50.000 TEP ve üzeri olan işletmelerde enerji yöneticisinin sorumluluğunda bir enerji yönetim birimi kurulur. Enerji yöneticisi birimlerinde, enerji yöneticisi dışında en az bir makina ve bir elektrik enerji yöneticisi elektrik-elektronik mühendisi çalıştırılır.

Binalarda;

* toplam inşaat alanı en az 20.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan ticari binalar,

* toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu binaları

enerji yöneticisi görevlendirmek zorundadır.

Organize sanayi bölgelerinde yıllık enerji tüketimi 1000 TEP’in altında olan işletmelere hizmet vermek üzere enerji yönetim birimi oluşturulur ve bu birimde, enerji yöneticisi dışında, en az iki teknik eleman çalıştırılır.

100 MW kurulu gücü olan elektrik üretim tesislerinde de enerji yöneticisi görevlendirilir.

Endüstriyel işletmelerde, organize sanayi bölgelerinde ve binalarda enerji yöneticisi görevlendirmesinde;

* En az iki yıllık enerji yöneticiliği mesleki tecrübesine sahip,

* TMMOB Meslek odalarına kayıtlı,

* Enerji Yöneticisi sertifika sahibi endüstriyel işletmelerde mühendislik ve organize sanayi bölgelerinde makine veya elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinden lisans eğitimi görmüş kişiler arasından 

enerji yöneticisi görevlendirilebilir.

Bina yönetimleri, enerji yöneticiliği hizmetini enerji verimliliği danışmanlık firmalarından alabilir. Kamu binalarında enerji yöneticiliği görevlendirilmesi zorunlu olan binalar inşaat alanı en az on bin metrekare enerji yöneticisi yıllık enerji tüketimi en az 250 TEP olan binalardır. 

Enerji yönetici ücretleri hakkında bakanlık tarafından belirlenmiş bir rakam olmamakla birlikte ücretlendirme yıllık veya aylık olarak yapılmaktadır.

Enerji etüdü ile alakalı detaylı bilgi almak için enerji etüdü nedir makalemizi inceleyebilirsiniz.

Enerji yöneticiliği hizmetimiz hakkında uzman kadromuzdan destek almak için bizimle hemen iletişime geçin.