+90 544 392 06 78
info@enerjietutraporu.com
  • 05-04-2023

Yeşil Hidrojen Nedir?

Son yıllarda enerji sektöründe yeşil hidrojen, sıkça duyduğumuz bir terim haline geldi. Peki, nedir bu yeşil hidrojen? Neden önemli? Nasıl elde edilir? Tüm bu soruların yanıtlarını bu yazıda bulabilirsiniz.

Yeşil Hidrojen Nedir?

Yeşil hidrojen, doğal gaz veya petrol gibi fosil kaynaklı yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen hidrojen gazıdır. Bu nedenle "yeşil" olarak adlandırılır. Yeşil hidrojenin önemi, diğer hidrojen kaynaklarına kıyasla çevresel açıdan daha sürdürülebilir bir seçenek olmasıdır.

Yeşil Hidrojen Nasıl Elde Edilir?

Yeşil hidrojen, elektroliz yoluyla elde edilir. Elektroliz, suyun elektrik akımıyla hidrojen ve oksijene ayrıştırılması işlemidir. Bu işlem, yenilenebilir enerji kaynakları olan güneş, rüzgar, hidroelektrik ve biyokütle gibi kaynaklardan elde edilen elektrik enerjisi kullanılarak yapılabilir.

Yeşil Hidrojen Nasıl Depolanır?

Hidrojen gazı, düşük sıcaklıklarda yüksek basınçlı tüplerde veya sıvı hidrojen olarak depolanabilir. Sıvı hidrojen, -253°C sıcaklıkta sıvı halde depolanabilir ve hacmi gaz haline göre 700 kat daha azdır.

Hidrojen Nereden Elde Edilir?

Hidrojen, doğal gazdan veya petrokimya endüstrisindeki yan ürünlerden elde edilebilir. Ancak, bu yöntemlerin çevresel açıdan sürdürülebilir olmaması nedeniyle yeşil hidrojenin önemi artmaktadır.

1 Litre Su Ne Kadar Hidrojen Elde Edilir?

1 litre su, yaklaşık 0.012 kg hidrojen gazına denk gelir. Ancak, hidrojen üretiminde kullanılan elektroliz cihazlarının verimliliği ve elektrik kaynağındaki yenilenebilir enerjinin türüne göre, elde edilen hidrojen miktarı değişebilir.

Hidrojen tehlikeli mi?

Hidrojen gazı, havadan daha hafif olduğu için havada yükselir ve dağılır. Ancak, yüksek basınç veya yüksek sıcaklık altında, hidrojen gazı patlayıcı hale gelebilir. Bu nedenle, hidrojen gazının depolanması ve taşınması için özel önlemler alınması gereklidir. Bununla birlikte, hidrojen gazı doğru şekilde kullanıldığında oldukça güvenli bir yakıttır.

Hidrojen enerjisi Türkiye'de var mı?

Türkiye, hidrojen enerjisi teknolojisinde birçok araştırma ve geliştirme faaliyeti yürütmektedir. Özellikle, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliğinin artırılması yönündeki çalışmalar kapsamında, hidrojen enerjisi üretimi ve kullanımı üzerinde çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca, Türkiye'nin birçok bölgesinde hidrojen üretimi için potansiyel kaynaklar bulunmaktadır.

Geleceğin yakıtı hidrojen mi?

Hidrojen, gelecekteki enerji kaynaklarından biri olarak görülmektedir. Yeşil hidrojen, temiz ve yenilenebilir bir yakıt olduğu için fosil yakıtların yerini alabilir. Hidrojen enerjisi, sıfır emisyonlu bir enerji kaynağı olarak da öne çıkmaktadır. Bununla birlikte, hidrojenin depolanması ve taşınması için özel önlemler alınması gereklidir ve bu da hidrojenin yaygın olarak kullanılmasını engelleyebilir. Ayrıca, hidrojen üretimi için büyük miktarda elektrik enerjisi gerektiği için, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi hidrojen enerjisinin yaygınlaşması için önemlidir.

Sonuç olarak yeşil hidrojen üretimi ve kullanımı, çevre dostu bir enerji kaynağı olarak dikkat çekmektedir. Ancak, hidrojenin depolanması, taşınması ve kullanımı konusunda teknolojik zorluklar bulunmaktadır. Bu nedenle, hidrojen enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları arasında önemli bir yere sahip olmasına rağmen, henüz tam anlamıyla ticari olarak yaygın olarak kullanılamamaktadır.


İpek Sarıyer

Enerji Sistemleri Mühendisi